Veštački mamci

vida reklama

Veštačke mušice za ribolov - (Sa krilima-Bez krila-Nimfe-Strimeri..)

musicarenje-musice-ribolov

 

Osnovna podela im je na mokre i suve, a onda se ta podela poput lepeze širi na:


-SUVE MUŠICE SA KRILIMA: kod njih su krila i pera u vratu pod pravim uglom u odnosu na trup (telo). Da lakše i duže plivaju valja ih povremeno umakati u silikonske preparate koji se mogu naći na tržištu.
-SUVE MUŠICE BEZ KRILA: I kod njih pera (krila) stoje pod pravim uglom u odnosu na telo. Kod nekih mušica pera su smeštena napred, a kod drugih rasporedjena po celom telu. I njih treba povremeno namazati već pomenetom sredstvima radi boljeg plivanja.

-MOKRE MUŠICE: Krila su priljubljena uz telo i na koje malobrojna pera gotovo naležu. Ne treba ih mastiti!
-NIMFE: Su imitacije larvi i nemaju krila, poneke nemaju ni pera a i ako ih imaju priljubljena su uz telo. Ni one se ne maste.
-STRIMERI: Poznati jos i kao potezanke. Veštačke su mušice većih dimenzija i pripadaju mokrim mušicama. Krila i pera naležu na telo i podsećaju na male ribice. Ne maste se. Strimeri su se uz kombinaciju sa vaser kuglom pokazali kao odličan mamac za bucova.


musica-ribolov

 

Medju ribolovcima mušičarima večno je pitanje: Od čega zavisi efikasnost mušice? Kratko rečeno Na osnovu prihvaćenih mišljenja dobra mušica ima ove osobine:

 

 • Veštačka mušica mora biti iste veličine kao prirodna

 • Ako se radi o suvoj (površinskoj) mušici mora biti napravljena tako da može duže plivati po površini vode.

 • Ako je u pitanju mokra (koja tone) mušica treba da bude otežana, tako da dok tone, to čini kao i prirodna, da se »bori s vodenim tokom« kako bi se spasila.

 • Mušica mora imati boju tela, nogu krila i repa kao i prirodna.

 • Mušica koju smo napravili mora imati siluetu kao i prirodna.

 • Mušica mora biti uočljiva.

 • Kretanje i ponašanje mušice po površini ili u vodi mora biti isto kao i prirodne.

 • Ugao pod kojim mušica leži na površini vode mora biti isti kao kada to čini prirodna. Ne sme se nikako izvrtati.

 • Mušicu valja izradjivati na odgovarajućem tipu udice, posebno s odredjenim vrstama imitacija.

 • Imitacija mora imati potrebnu transparentnost kao što je ima prirodna, što znači da se mušica pravi od odgovarajućeg materijala. To joj daje posebno jasan i bistar izgled, kao što ga ima i živi insekt.

 • Funkcionalnost mušice veoma mnogo zavisi od vremenskih uslova i prilika u toku ribolova.

 

Različiti vremenski uslovi, promene koje se dešavaju utiču i na mušicu, njenu boju, opšti izgled, kretanje po površini ili kroz vodu itd. Sve to menja situaciju i zahteva prilagodjavanje, a obavezno i promenu mušice.
»Fantastične« mušice:
Praksa pokazuje da su neka odstupanja ipak moguća. To dokazuje ribolov s »fantastičnim« mušicama. »Fantastične« (fancy) mušice nemaju ni po čemu svoj model u prirodi. Boje ovih mušica nemaju nikakve veze s bojama bilo kojeg insekta. Recimo: krila crvena, noge zelene, telo plavo a na to »čudo« riba ide i uzima ih.Kako se onda može, nasuprot početnoj tvrdnji, opravdati i objasniti ovakvo ponašanje riba? Zaključak je da riba ne vidi predmete kao i ljudi, posebno boje veličine, daljine, oblike i slično i da je u svemu veoma važna silueta. Tu »leži zec« opažanja riba. Dodajmo tome i vremenske uslove u toku ribolova. Pri izmenjenoj svetlosti menjaju se i boje. Prelom zraka takodje utiče na izgled predmeta, pa se tako menja i izgled mušice
Silueta je najvažnija:
Za razliku od početnih tvrdnji a na osnovu najnovijih saznanja možemo zaključiti:
Veličina mušice treba da bude približna veličini prirodne mušice koja se imitira. Boja približna prirodnoj a moguća su blaga odstupanja. Voditi računa o silueti imitacije insekta koga hoćete da upotrebite. Ona mora biti ista kao i mušica koja u vreme ribolova leti nad rekom. Mušica se na vodi mora ponasati kao i prirodna (let, pad, kretanje, položaj). Pridržavati se osnovnog pravila mušičarenja: dolaskom na reku osmotriti koja vrsta mušice leti i pada u vodu Takvu mušicu po silueti a posle i po ostalim zahtevima uzeti za ribolov. I na kraju: uspeh se sastoji i od sposobnosti da se snadjete, prilagodite, uočite i osetite »atmosferu« koja vlada na vodi. To donosi bogato i dugo iskustvo.

travel market

garmin

 

rinus-logo

gros inox

 

rinus-logo

 

narval logo teget