Veštački mamci

vida reklama

Vobleri

Vobleri su varalice koje svojim izgledom i kretanjem verno imitiraju živu ribu. Proizvode se prvenstveno od drveta i plastičnih masa, a sastoje se od tela kroz koje je provučena nerdjajuća čelična žica, stabilizatora-pakte, olovnog opterećenja ili kuglica, alkica i jedne do tri trokrake udice.

Prema konstrukciji o hidrodinamičkim karakteristikama, vobleri se mogu podeliti na: plivajuće-plitkoroneće; plivajuće-dubokoroneće; tonuće; površince i lebdeće (suspending). Najpoznatiji proizvodjač ovih varalica je finska Rapala i malo je ribolovaca sa ovih prostora koji u svojoj kolekciji ne poseduju bar nekoliko modela ove kompanije. Zbog toga ću u daljem tekstu opisati karakteristike njihovih najpoznatijih modela.

Vobleri Rapala

Original Floating

Ovo je prvi vobler koji je proizveden u čuvenoj kompaniji Rapala. Reč je o plivajućem vobleru koji veoma plitko zaranja, a pri laganom povlačenju vibrira i na samoj površini vode. Iako su se mnogi ribolovci oduševili sa lovnošću ovoga voblera, mnogi ga nerado koriste zbog nemogućnosti daljeg izbačaja, što je posledica male težine istog. Zato ću posvetiti pažnju samo najčešće korišćenim veličinama ovog modela.
Veličina 11 je vobler sa najvećim lovnim efektom u večernjem i jutarnjem površinskom varaličarenju smudja na tekućim vodama sve do kasne jeseni. Dobitni dekori su S, B, a no?u i po mutnoj vodi SFC i GFR.
Veličina 13 je najčešće korišćen model pri površinskom varaličarenju smudja i štuke na plićim zatravnjenim vodama, a razlog što ga mnogi ribolovci poseduju je izuzetno visoka lovnost, pa ako se nadjete na pravom mestu u pravo vreme sa ovim voblerom, skoro da ne možete omanuti. Prelivi i brzaci su mesta gde najbolje pokazuje svoje karakteristike. U dekorima P, FT i GFR je neodoljiv za štuku na zamu?enim stajaćim vodama, a smudj ga najradije napada u SFC, B, GFR i S dekoru.
Veličina 18 je prvi izbor za varaličarenje štuke na zamućenim stajaćim vodama. Iako izgleda preglomazna, ovu varalicu kilašice napadaju bez respekta u dekoru R i FT.
Mogu da zamislim kakav je odjek kod ondašnjih ribolovaca izazvao ovaj vobler koji i danas mnogi sa uspehom koriste na vodama gde je mnogo manje ribe, u poredjenju sa vremenom kada ga je izdeljao Lauri Rapala.

Shad Rap

Ovaj model je plivajuće-zaranjajući vobler koji imitira ribicu zvanu šed, sličnu našoj deverici. Izradjuje se u dve verzije, plitko-zaranjajućoj „shallow runner“ i dubokoronećoj „deep runner“, koje se proizvode u dužinama od 5 do 9cm. Dubinu zaranjanja dubokoronca proizvodjač je utvrdio troling metodom i ona je nešto veća od dubine koja se postiže pri običnom varaličarenju. Stoga ne treba slepo verovati podacima sa ambalaže voblera.

Shad Rap Shallow Runner

Veličina 5 je vobler široke primene u lakom varaličarskom ribolovu. U boji S i SD je efikasan u lovu bucova u svim uslovima. Dobro se pokazao i u površinskom noćnom lovu smudja i to pogotovo u maju i junu, mesecima kada su kederi nešto sitniji. Ovaj plivajući plitkoronac roni do 0,5m ispod površine vode.
Veličine 7 i 8 zaranjaju do 0,8m. Efikasne su u jutarnjem i večernjem varaličarenju krupnih bucova. Smudj ih rado napada u brzacima, a najveću primenu imaju u ribolovu oko potopljenih stabala i prepreka u vodi.
Devetka je odličan vobler za krupnog smudja u dekorima SFC, CW, S. Takodje je dobar za varaličarenje soma (iako je „mutava“, tj. nema zvečku), lov štuke na stajaćim vodama, povlačenjem paralelno sa obalom, uz pojas trske, trave, lokvanja i stabala u vodi. Dubina zaranjanja pri optimalnoj brzini povlačenja je oko 1m.

Shad Rap Deep Runner

Pri optimalnoj brzini povlačenja petica zaranja na oko 1,5m. Strme obale i nagli prelazi iz plićaka u dubinu su prava mesta za njegovu upotrebu. Vodjen paralelno sa strmom obalom zaranjajući u srednje slojeve kretaće se u zoni napada smudja.
U veličini 7 i 8 zaranja oko 2-2,5m. Primena je ista kao kod manje petice, samo za veće dubine, zamućenu vodu i tmurnije vreme. Idealan je za uzvodno povlačenje duž brežina. Njegovu lovnost možemo pojačati ako ga koristimo u agresivnijim dekorima kao što su: SFC, FT, CLN i slično jer na tim dubinama gde ovaj vobler roni vidljivost je dosta smanjena.
Veličinu 9 mnogi izbegavaju zbog zablude da je prevelik, zaranja oko 3m. Vetar, mutna voda i nagla dubina su uslovi za upotrebu dubokoroneće devetke. Uzvodnim povlačenjem iz čamca moguća je kontrola bokova podvodnih gomila ili grebena u varaličarenju smudja. Som ga napada bez obzira na boju, a na dubljim i nezatravljenim vodama primenjiv je za varaličarenje štuke pri dnu.

Da bi bili uspešni u ribolovu sa ovim varalicama, moramo veoma dobro ukomponovati navike ribe i karakteristike voblera sa kojima lovimo. Primera radi, ako je površina vode glatka bez ikakvih znakova aktivnosti ribe, pravilno je da koristimo dubokoroneće modele sa kojima možemo pretražiti slojeve vode iznad samog dna. Plitkoroneće voblere treba koristiti ako je aktivnost grabljivice uočena pri samoj površini vode.

Husky

Izradjuje se od balze u jednoj veličini dužine 13cm i težine 11gr, u plivajućoj (floating) varijanti. Zaranja oko 0,8m. Odličan za lov smudja u predvečernjim i noćnim satima, kada je smudj aktivan pri površini vode. Povlačen uz pojaseve biljnog rastinja u dekorima P i FT biće neodoljiv mamac za štuku.

Husky Jerk

To je suspending (lebdeći) vobler čija je težina precizno odredjena, odnosno izbalansirana sa težinom vode. Zbog toga se ovaj vobler koji se izradjuje od plastike zadržava ili ostaje u sloju vode na koji je zaronio i posle prestanka vodjenja. Izradjuje se u veličinama 8, 10 i 12. Zaranja na oko 1,5m. Proizvodjač ga preporučuje za tehniku vodjenja „kreni-stani“ (tkz. džerkovanje) koja daje najbolje rezultate sa neutralnim (suspending) voblerima na sporo tekućim i stajaćim vodama. Na našim vodama najveću primenu ima u varaličarenju smudja i štuke, na površinskim i srednjim slojevima vode. U ugradjenoj komori ima više manjih kuglica koje emituju diskretne zvučne efekte koji kombinovani sa visokom vibracijom i atraktivnim dekorima iritirajuće deluju na čula grabljivice. Sem visoke lovnosti koja je dokazana u ribolovu smudja, ovaj „plastikaner“ poseduje vrlo značajnu prednost u odnosu na ostale voblere izradjene od balze, a to je lakše ubadanje trokrakih udica u čeljust ribe. Naime, prilikom udarca grabljivice (pogotovo smudja) na vobler od balze dolazi do jačeg stiska i utiskivanja zuba u telo voblera, pa ribolovac ostaje nemoćan pri kontri i pomeranju voblera u čeljustima ribe. Kod plastičnih voblera grabljivica je nemoćna pri utiskivanju zuba, pa vobler prilikom kontre lakše sklizne i bolje zabode trokrake udice u čeljust ribe.

Jointed

To je dvodelni vobler, živahne akcije sa većom amplitudom vibracije. Izradjuje se od balze, u tonućoj i plivajućoj verziji.

Rapala Jointed Floating je plivajući vobler i proizvodi se u veličinama 7, 9, 11 i 13.
Sedmica se primenjuje u ribolovu basa i štuke na stajaćim vodama, na mestima gde trava dopire skoro do površine.
Devetka je vobler kojim se mogu postići iritirajući efekti sporim povlačenjem i paranjem površine na stajaćim vodama, pri varaličarenju štuke. Ovakav način vodjenja je naročito atraktivan u danima bez vetra kada je površina vode glatka.
Veličine 11 i 13 su veoma upotrebljivi vobleri u kasnom jesenjem ribolovu štuke na plitkim i delimično zatravnjenim barama, kanalima i kubicima. U toku dana štuka manje sumnjičavo napada voblere u bojama S i P, a u sumrak izazovniji dekori su F, GFR i SFC. U ribolovu smudja primenjivi su po mutnoj vodi i noću, vučeni lagano uz obalu ili po ivici brzaka i povratnog toka.

Rapala Jointed Countdown (sinking) je tonući dvodelni vobler i proizvodi se u veličinama 7, 9, i 11.
Sedmica je veoma lovan vobler u jutarnjem varaličarenju bucova brzim povlačenjem preko limana i povratnog toka i to u boji S. Efikasan je i u lovu smudja u sumrak, pri blago zamućenoj vodi.
Devetka je pravi izbor za varaličarenje smudja, aktivnog na dubinama do tri metra, u uslovima slabe vidljivosti. Zamućena voda i uzvodni vetar pred mrak, pravi su uslovi za njegovu upotrebu, pri čemu je boja nevažna.
Veličina 11 je vobler kojeg vučenog pri dnu, na stajaćoj dubljoj vodi napadaju krupne štuke. Na stajaćoj i tekućoj vodi noću će ga napadati som i smudj, naročito u mutnoj vodi i pri jakoj košavi. Bez sumnje to je vobler za kapitalne grabljivice.

Fat Rap

Ovaj model je jedan od najstarijih pa nije nikakvo čudo što se izradjuje od balze u nekoliko verzija, a to su: Mini Fat Rap; Fat Rap Shallow Runner; Fat Rap Deep Runner; Rattlin Fat Rap. Kruškastog je oblika i poseduje dosta jaku i odsečnu vibraciju.
Mini Fat Rap se proizvodi u dužini 3cm. Ovaj model kod nas nema širu primenu, pa je veoma retko zastupljen u kutijama ribolovaca.
Fat Rap Shallow Runner je plitko roneći, brzo izranjajući plivajući vobler. Proizvodi se u veličinama 5 i 7, zbog svojih hidrodinamičkih osobina primenjiv je i efikasan u lovu basa, oko lokvanja, granja i čistina u travi. Sedmica je osim za varaličarenje basa efikasna u lovu štuke oko potopljenih stabala, uz pojas trave i trske oko lokvanja, naročito u bojama CW, GFR, P, a u sumrak i SFC.
Fat Rap Deep Runner je brzo izranjajući dubokoronac i proizvodi se u veličinama 5, i 7. Solidna težina i duboko ronjenje omogućuju daleke izbačaje i kontrolu nezatravnjene duboke stajaće vode. Zdepasto telo i velika zapremina omogućavaju brzo izranjanje i promenu dubine vodjenja u zavisnosti od konfiguracije dna. Manji model je primenjiv u dubljim nezatravnjenim vodama, u varaličarenju basa. Sedmica je, osim za lov basa, upotrebljiva i za varaličarenje štuke na dubljim mestima sa izraženim reljefom dna i većim preprekama u vodi. Zbog veće amplitude vibracije pogodan je za korišćenje u mutnoj vodi.
Rattlin Fat Rap je verzija kojoj je ugradjena komora sa kuglicama koje zveckaju i dodatno nadražuju čula grabljivica. Na ovaj zvečeći dubokoronac je ulovljeno mnogo somova.
Down Deep Rattlin Fat Rap je izrazito dubokoroneći vobler sa zvečkom. Proizvodjač ga preporučuje za lov u vodama dubljim od šest metara, a najveću primenu ima u lovu soma na većim vodama.

 

 

travel market

garmin

 

rinus-logo

gros inox

 

rinus-logo

 

narval logo teget