Propisi

vida reklama

Uputstvo za dobijanje plovidbene dozvole

Rešenjem br. 342-01-64/2005-15/1 Ministarstva za kapitalne investicije Republike Srbije od 11.07.2005. godine, za polaganje stručnog ispita za upravljača čamca, rukovaoca: motornog čamca, skele, motorne skele i mornara na plovećem postrojenju a na osnovu pravilnika o programu i načinu polaganja stručnog ispita za sticanje zvanja upravljača i rukovaoca čamca, polažu se sledeći predmeti:
1. Opšti deo (ustavno uređenje, radni odnosi, upravni postupak
2. Plovidbeni propisi na unutrašnjim plovnim putevima
3. Osnovi navigacije
4. Plovni objekti i njihovo korišćenje
5. Poznavanje motora
6. Osnovi pružanje prve pomoći
7. Praktični ispit
Na osnovu postignutog uspeha ispitna Komisija utvrđuje da li je kandidat položio ispit - pao na popravni (nije položio jedan od ispita) - nije položio (kada kandidat nije pokazao dovoljan uspeh iz najmanje dva predmeta)
Uz prijavu za polaganje stručnog ispita, koju možete skinuti klikom na donju sliku, potrebno je uplatiti 3.500 dinara.

Rešenjem o visini naknade za pregled čamaca i plovećih postrojenja, donetim 28.07.2005.godine:
1. Visina naknade za pregled čamaca i plovećih postrojenja, određuje se u zavisnosti od veličine objekta, vrste pogona, odnosno uređaja, opreme i nadgradnje.
2. Visina naknade za čamac određuje se u dinarima :
- za čamac do 5 metara - 300,00 dinara (bez kabine) - 500,00 dinara (sa kabinom)
- za čamac preko 5 do 10 metara - 650,00 dinara (bez kabine) - 900,00 dinara (sa kabinom)
- za čamac preko 10 do 15 metara - 1000,00 dinara (bez kabine) - 1.500,00 (sa kabinom)
Za čamce koji se koriste u privredne svrhe visina naknade se uvećava za 50%
Za čamce sa pogonom dodaje se u obračun visina naknade u zavisnosti od snage motora, i to :
- do 2,94 KW - 80,00 dinara
- preko 2,94 KW do 7,35 KW - 200,00 dinara
- preko 7,35 KW do 22,05 KW - 360,00 dinara
- preko 22,05 KW do 96,60 KW - 700,00 dinara
- preko 96,60 KW - 1.500,00 dinara
3. Visina naknade za ploveća postrojenja koja se koriste u privredne i javne svrhe nije 50% veća od plovećih postrojenja koja se koriste za sport i razonodu.
Visina ove naknade određuje se u dinarima i iznosi 100,00 dinara po kvadratnom metru površine plovećeg postrojenja.
(Rešenje o naknadama je doneseno od strane Ministarstva za kapitalne investicije 21.marta 2006 godine.)
4. Visina naknade za vodene skutere sa pogonom određuje se u zavisnosti od snage motora, i to:
- do 73,6 KW - 3.000,00 dinara
- preko 73,6 KW do 96,6 KW - 4.000,00 dinara
- preko 96,6 KW - 5.000,00 dinara
5. Visina naknade za obrazac plovidbene dozvole je 100,00 dinara
6. Sredstva naknade za pregled uplaćuju se na žiro račun Prihoda Organa i Organizacija Republike Srbije.

 

Primer 1 :
Svrha uplate : Registracija čamca
Primalac : Prihod Organa i Organizacija
Račun : 840 - 1562845 - 88
Broj modela : 97 Poziv na broj : 11 - 12400 - 0000 - 74232116
Primer 2 :
Svrha uplate : Administrativna taksa
Primalac : Budžet Republike Srbije
Račun : 840 - 742221843 - 57
Broj modela : 97 Poziv na račun : 50 - 016
- Produženje plovidbene dozvole - 440,00 dinara
- Bilo kakva promena na dozvoli (tehnička) - 770,00 dinara
- Prvi upis za fizička lica - 1750,00 dinara
- Prvi upis za pravna lica - 5690,00 dinara

travel market

garmin

 

rinus-logo

gros inox

 

rinus-logo

 

narval logo teget